;
شناخت تیپ های شخصیتی

شناخت تیپ های شخصیتی

25 مهر 1402
- 0 دیدگاه 171 بازدید 0 پسندیده اند

شناخت تیپ های شخصیتی


بقراط ، بزرگترين حكيم يوناني، رفتار انسان را در ۴۰۰ سال پيش از ميلاد، مشاهده و مورد بررسي قرار داد. او متوجه شدکه ما انسانها در رفتارهای خود تشابهات و تفاوتهايي را نشان مي دهيم. بقراط رفتار انسان را به چهار دسته صفراوی، دموی، بلغمي و سوداوی تقسيم کرده بود. 

به عبارت ديگر، ما انسانها همگي يكسان هستيم اما با اين وجود هر کدام منحصر به فرد مي باشيم .

دانشمندان ديگری نيز مانند جالينوس رفتارهای انسان را به مدل های مختلفي تقسيم کرده بودند که امروزه نيز در علم پزشكي به آنها اشاره مي شود با ادامه دادن اين گونه مشاهدات، اثبات شده است که رفتارهای قابل مشاهده مي توانند در گروههايي طبقه بندی شوند.

اين عمل باعث بوجود آمدن پديده ای شده است که اکنون به نام " زبان رفتاری Behavioral language "  آنرا مي شناسيم.

تعاملات افراد با شما

هر فرد، از طریق دو فرآیند ذاتی (وراثت) و پرورشی (تعلیم و تربیت محیطی) ، یک مدل رفتاری منحصر به فرد برای خود ایجاد می کند . 

مدل رفتاری شما ، درگاه ارتباطیdoorway of communication و تعاملات افراد با شما و همچنین اصول و نحوه برخورد شما با افراد دیگر می باشد .

اگر يك فرد مطابق مدل رفتاری شما با شما ارتباط برقرار كند، شما متمايل به باز كردن اين درگاه ارتباطي مي باشيد.

 اما اگريك شخص به طور عمدي يا غير عمدي مطابق مدل رفتاري شما عمل نكند، شما تمايل پيدا مي كنيد تا درگاه ارتباطي خود را تا حدودي كاملا ببنديد و يا قفل كنيد .

نحوه برخود شما با افراد ديگر

اگر شما مدل های رفتاری ديگران را بشناسيد، مي توانيد درجه و لحن صدا، شيوه و سرعت حركت، كلمات و زبان بدن خود را با مدل رفتاري آنها تطبيق دهيد. نتيجه اين عمل، داشتن درگاه باز براي ارتباط برقرار كردن و رابطه اي با تنش كمتر مي باشد.

مدل DiSC براساس مطالعه روان شناسي کارل يونگ Carl Jung و ويليام مولتون مارستن William Moulton Marston به وجود آمده است. 

با توجه به فعاليت هايي که بيل بانستتر Bill Bonnstetter در جهت پيشرفت، توسعه و اعتبار بخشي مدل فوق نمود .

اين مدل هم اکنون در سطح جهاني به عنوان مدل رفتاری برتر در بسياری از موقعيت ها قابل استفاده مي باشد که برخي از آنها به قرار زير است :

 • ارتباطات 
 • فروش 
 • کار تيمي 
 • روابط خانوادگي 
 • فعاليت های ورزشي 
 • انتخاب کار 
 • خدمات مشتريان
 •  ازاريابي 
 • مديريت زمان 
 • روابط اجتماعي

ویلیام مارستون، دیسک را به عنوان ابزاری برای سنجش رفتارهای خود و همینطور رفتارهای دیگران در تعامل با آنها می‌دید.

اما به تدریج،‌ توسعه و تکمیل این ابزار، باعث شد که برخی از سازمان‌ها هم به استفاده از DISC‌ برای تحلیل شخصیت افراد و تصمیم گیری در مورد استخدام یا عدم استخدام آنها روی آورند. هنگام استفاده از مدل رفتارشناسی دیسک برای کاربردهای سازمانی، شاید دقیق‌تر باشد اگر به جای اصطلاح مدل شخصیت شناسی دیسک، از عنوان مدل رفتارشناسی دیسک برای پیش بینی رفتار افراد در شرایط مختلف و محیط‌های مختلف شغلی، استفاده شود.

امروزه ابزار دیسک، در کنار سنجش چهار پارامتر اصلی، با استفاده از ترکیب آنها، الگوهای رفتاری بسیار متنوعی را اندازه گیری می‌کند که تعداد این الگوها بسته به نوع ابزار، از ۱۵ مورد تا ۱۶۰ مورد متغیر است.

دیسک در نهایت با توجه به زمینه نظری آن، یعنی دیدگاه مارستون که شخصیت انسان بسیار پیچیده و غیر قابل اندازه گیری است،  یک ارزیابی رفتاری است. در این رویکرد که با شخصیت انسان به عنوان یک جعبه سیاه برخورد می کند،سعی می شود جدای از فرایندهایی در درون آن رخ می دهد براساس ورودی، خروجی آن را پیش بینی نمود. به همین دلیل به طبقه بندی حاصل از آن هم نه تیپ شخصیتی که تیپ رفتاری گفته می شود. براساس مدل های مختلف تفسیر نتایج دیسک، تعداد این تیپ ها از چهار عامل اصلی تا نه تیپ معمول و پانزده یا شانزده تیپ رفتاری نموداری تعریف می شود که نتایج فرد با این الگوها مطابقت داده می شود. در مدل های مختلف نام های مختلفی هم برای این الگوها در نظر گرفته شده است. 

تست دیسک (DISC) یا آزمون دیسک که نام درست‌تر آن مدل رفتارشناسی دیسک است، از جمله مدلهای کلاسیک رفتار شناسی است که نزدیک به یک قرن از مطرح شدن آن می‌گذرد. آزمون دیسک بر اساس مطالعات ویلیام مورتون مارستون شکل گرفته است. 

مارستون، کتابی تحت عنوان هیجانات انسان‌های معمولی نوشته  و در آن کتاب، توضیح داده است که انسانها، هیجانات خود را از طریق چهار رفتار بروز می‌دهند:

👈 تیپ دارای خصلت های تسلط و احاطه (Dominance)

👈تیپ تاثیر گذار و دارای نفوذ (Influence)

👈تیپ دارای ثبات (Steadiness)

👈تیپ تطابق پذیر و موشکافی (Conscientiousness)

حروف اول این کلمات در کنار هم  مخفف DISC را ایجاد کرد.

تست دیسک (Disc)

در تست استعداد شغلی دیسک با توجه به پاسخی که به سوالات می دهید، جایگاه شما در طیف چهار تیپ شخصیتی 1. تسلط گرا، 2. ترغیب کننده، 3. ثبات گرا و 4. وظیفه گرا، مشخص می شود. در نهایت می توانید با استفاده از تفسیر تست دیسک، ویژگی های شغل و جایگاه مناسب خود را متوجه شوید.

آيا DISC يك ابزار برای شناخت شخصيت است؟

 شخصيت افراد از لایه هاي مختلفي تشكيل مي شود، برخي از اين لايه ها عبارتند از :

 هوش، ارزش ها، مهارت و تجربه،آموزش و تحصيالت، رفتارها و احساسات قابل مشاهده فرد 

بالطبع بررسي شخصيت افراد نيازمند مهارت هاي بسيار فراواني مي باشد.

 نكته قابل اشاره در مورد ابزار DISC اين است كه با استفاده از اين ابزار تنها مدل رفتاری قابل مشاهده افراد را مي توان اندازه گرفت.

 بنابراين بايد همواره در زمان استفاده از ابزار DISC اين نكته را در نظر گرفت كه مواردي كه به آنها اشاره مي شود در ارتباط مدل رفتاري افراد است و به حيطه شخصيت افراد وارد

نمي شود .

فرضيات

 1. ابزار DISC درگاهی به سوی ارتباطات بهتر می باشد. البته حیطه منحصر به فرد بودن یك شخص، گسترده تر از مدل DISC می باشد در نتیجه، مدلهای رفتاری با "تست های شخصیتی" یکسان نیستند.
 2.  هدف ازاستفاده مدل رفتاری ایجاد رابطه برنده/ برنده می باشد و هیچ وقت نمی بایست از این ابزار برای "برچسب زدن” افراد استفاده کرد.
 3. هر شخص قابلیت موفق شدن را داراست. ما همگی به طرق مختلف موفق می شویم. یك مدل رفتاری، برتری نسبت به مدل رفتاری دیگر ندارد.
 4. طراحی مدل رفتاری شما ترکیبی از درصدهای مختلف کم و زیاد ( highs and lows) چهار فاکتور  D,I,S,C می باشد و ترکیب این فاکتورها است که رفتار شما را تشکیل می دهد.
 5. هر شخص توانایی و قابلیت تطابق با هر مدل رفتاری را دارا می باشد. در بعضی از مواقع این مطابقت نیاز به صرف انرژی زیادتری دارد. اینکه چقدر طول می کشد تا هر فرد تطبیق بیابد. قابلیتی منحصر بفرد و متفاوت در هر فرد است.
 6. تکنیك DISC تمایلات طبیعی (مدل رفتاری) شما را مشخص می کند و دانش و مهارتی در اختیار شما قرار می دهد که بگونه ای آگاهانه بنا به ضروریات و موقعیت ها، خود را تطبیق دهید.

در واقع دیسک (DISC) حروف اول این چهار سبک رفتاری است که عبارتند از:

تسلط و برتری طلبی (Dominance) : این افراد تمایل دارند بر محیط و افراد تسلط و کنترل داشته باشند و بر دستیابی به نتایج تاکید دارند. معمولا با اعتماد به نفس هستند.

این افراد:

 • خودمحور 
 • رک
 •  پرجرات 
 • قوی و نافذ 
 • خطرپذیر
 •  ماجراجو 
 • مطمئن به خود
 •  اهل رقابت 
 • سریع الفکر


 نفوذ و تاثیرگذاری (Influence): این افراد تمایل دارند از طریق نفوذ و تاثیرگذاری بر دیگران یا متقاعد کردن آن‌ها بر محیط اطراف خود تاثیر گذار باشند. معمولا افرادی اجتماعی هستند.

 • شاد و سرزنده
 •  معاشرتی 
 • قانع کننده 
 • با حسن نیت 
 • تاثیرگذار
 •  دوست داشتنی
 •  اجتماعی
 •  بخشنده 
 • باوقار 

 ثبات (Steadiness): این افراد تمایل دارند از طریق همکاری و مشارکت با دیگران کار خود را جلو ببرند. معمولا افرادی قابل اتکا و خدمت گزار هستند.

 • صبور 
 • وفادار
 •  آرام 
 • خشنود 
 • راحت 
 • تودار 
 • سنجیده
 •  خوش برخورد 
 • خونگرم 

وظیفه شناسی (Conscientiousness): این افراد تمایل دارند طبق استاندارد ها عمل کنند تا کیفیت و دقت کار تضمین شود. معمولا بر تخصص و شایستگی تاکید می کنند.

 •  کمال گرا
 •  دقیق 
 • حقیقت جو
 •  نظام مند 
 • اداب دان
 •  دارای استانداردهای بالا
 •  تحلیل گر 
 • حساس 
 • جاافتاده


دیدگاه شما

captcha