سخن مدیران داروگستر نخبگان

جناب آقای دکتر بهزاد آسوده جناب آقای دکتر بهزاد آسوده مدیر عامل شرکت دارو گستر نخبگان

شرکـت پخش داروگستر نخبگان ( سهامی خاص ) از شرکتهای پخش سراسری فعال در توزیع داروهای انسانی در سراســــر کشور می باشد.این شرکت در سال ۱۳۸۵ ثبت و فعالیت خود را در سال ۱۳۸۹ رسما آغاز نمود. این شرکت با بهره مندی از پرسنل کارآمد و توانمند در دپارتمانهای مربوطه و با داشتــــن امکانات گسترده و بهره برداری از متد مدیـــــریت روز ، وارد صنعت توزیع دارو شــده و در عرصــــه بازار داروئی کشور در کوتاه ترین زمان ممکن مطرح گردیده است.

جناب آقای دکتر احسان سیدرضی جناب آقای دکتر احسان سیدرضی عضو هیئت مدیره و معاونت بازرگانی شرکت داروگستر نخبگان

شرکـت پخش داروگستر نخبگان ( سهامی خاص ) از شرکت های پخش سراسری فعال در توزیع داروهای انسانی در سراســــر کشور می باشد. این شرکت در سال ۱۳۸۵ ثبت و فعالیت خود را در سال ۱۳۸۹ رسما آغاز نمود. این شرکت با بهره مندی از پرسنل کارآمد و توانمند در دپارتمانهای مربوطه و با داشتــــن امکانات گسترده و بهره برداری از متد مدیـــــریت روز ، وارد صنعت توزیع دارو شــده و در عرصــــه بازار داروئی کشور در کوتاه ترین زمان ممکن مطرح گردیده است.

جناب آقای مهندس بهداد اسدی جناب آقای مهندس بهداد اسدی مدیر فناوری اطلاعات

فناوری به معنی منظم معلومات علمی و دیگر آگاهی های نظام یافته برای انجام وظایف علمی است و ابزاری برای کمک به تلاش انسان است. امیدواریم بتوانیم همواره عامل موثری در این مهم باشیم.

جناب آقای مهندس حسن تقوایی جناب آقای مهندس حسن تقوایی مدیر واحد توسعه و نوآوری

این واحد با ارزش ها پیش می رود، ارزش های ساده اما بنیادین و اثر بخش، یکی از بزرگترین اهداف این واحد حرکت بر لبه ی تیغ فن آوری با ارتقاء سطح علمی و کیفی پرسنل خود و آشنا نمودن آنها با روش های نوین و به تبع آن، انجام خدمات و ارائه ی سرویس های بهتر و بروز می باشد.

جناب آقای مهندس مهیار مافی جناب آقای مهندس مهیار مافی مدیر هوش تجاری

تعیین مسیر و جهت حرکت صحیح سازمان و خلق مدیریت دانش به همراه فرآیندهای نوآورانه در گرو جاری سازی هوش تجاری در سازمان است.

جناب آقای دکتر احمد جوان جناب آقای دکتر احمد جوان مدیر منابع انسانی

سازمان های امروزی به سرمایه های انسانی خود و سرمایه های انسانی به اخلاق نیازمندند. درک این دو و رابطه بین آنها، رازبقای سازمان ها و کلید تحول سازمانی است.

جناب آقای علی محمد زاده جناب آقای علی محمد زاده مدیر حقوقی

شرکـت پخش داروگستر نخبگان ( سهامی خاص ) از شرکت های پخش سراسری فعال در توزیع داروهای انسانی در سراســــر کشور می باشد. این شرکت در سال ۱۳۸۵ ثبت و فعالیت خود را در سال ۱۳۸۹ رسما آغاز نمود. این شرکت با بهره مندی از پرسنل کارآمد و توانمند در دپارتمانهای مربوطه و با داشتــــن امکانات گسترده و بهره برداری از متد مدیـــــریت روز ، وارد صنعت توزیع دارو شــده و در عرصــــه بازار داروئی کشور در کوتاه ترین زمان ممکن مطرح گردیده است.

سرکار خانم دکتر سارا ابراهیمی سرکار خانم دکتر سارا ابراهیمی مسئول فنی و مدیر تضمین کیفیت

حفظ کیفیت و اثربخشی اقلام سلامت محور و توزیع عادلانه و به موقع آن از مهم ترین اهداف نظام توزیع می باشد.

جناب آقای مرتضی فرزانه جناب آقای مرتضی فرزانه مدیر فروش

شرکـت پخش داروگستر نخبگان ( سهامی خاص ) از شرکت های پخش سراسری فعال در توزیع داروهای انسانی در سراســــر کشور می باشد. این شرکت در سال ۱۳۸۵ ثبت و فعالیت خود را در سال ۱۳۸۹ رسما آغاز نمود. این شرکت با بهره مندی از پرسنل کارآمد و توانمند در دپارتمانهای مربوطه و با داشتــــن امکانات گسترده و بهره برداری از متد مدیـــــریت روز ، وارد صنعت توزیع دارو شــده و در عرصــــه بازار داروئی کشور در کوتاه ترین زمان ممکن مطرح گردیده است.

جناب آقای مصطفی لادمخی جناب آقای مصطفی لادمخی مدیر مالی

امانت داری و حسن انجام امور محوله و همچنین حفظ و نگهداری اطلاعت شرکت از مهمترین وظایف واحد مالی می باشد.