استخدام در دارو گستر نخبگان Employment in DarouGostar Company

متقاضیان می توانند رزومه کاری خود را با ذکر عنوان شغل درخواستی از طریق واتساپ به شماره 09218001961 و یا از طریق ایمیل hr@nokhbegandc.com ارسال نمایند.

Nokhbegan

دارو گستر به چه افرادی نیاز داره ؟

مسئول فنی شعبه قزوین

مسئول فنی شعبه قزوین

شرکت داروگستر نخبگان از متخصصان صنعت پخش، دعوت به همکاری می نماید.

مشاهده بیشتر
فروشنده تلفنی (خانم)

فروشنده تلفنی (خانم)

شرکت داروگستر نخبگان از متخصصان صنعت پخش، دعوت به همکاری می نماید.

مشاهده بیشتر
سرپرست نرم افزار

سرپرست نرم افزار

شرکت داروگستر نخبگان از متخصصان صنعت پخش، دعوت به همکاری می نماید.

مشاهده بیشتر
فروشنده

فروشنده

شرکت داروگستر نخبگان از متخصصان صنعت پخش، دعوت به همکاری می نماید.

مشاهده بیشتر
مسئول فنی شعبه ایلام

مسئول فنی شعبه ایلام

شرکت داروگستر نخبگان از متخصصان صنعت پخش، دعوت به همکاری می نماید.

مشاهده بیشتر
کارشناس ارشد سخت افزار و شبکه

کارشناس ارشد سخت افزار و شبکه

شرکت داروگستر نخبگان از متخصصان صنعت پخش، دعوت به همکاری می نماید.

مشاهده بیشتر
کارشناس فناوری اطلاعات

کارشناس فناوری اطلاعات

شرکت داروگستر نخبگان از متخصصان صنعت پخش، دعوت به همکاری می نماید.

مشاهده بیشتر
کارگر انبار

کارگر انبار

شرکت داروگستر نخبگان از متخصصان صنعت پخش، دعوت به همکاری می نماید.

مشاهده بیشتر
کارشناس روابط عمومی

کارشناس روابط عمومی

شرکت داروگستر نخبگان از متخصصان صنعت پخش، دعوت به همکاری می نماید.

مشاهده بیشتر
راننده پایه یک

راننده پایه یک

شرکت داروگستر نخبگان از متخصصان صنعت پخش، دعوت به همکاری می نماید.

مشاهده بیشتر
حسابدار ناظر شعبه هرمزگان

حسابدار ناظر شعبه هرمزگان

شرکت داروگستر نخبگان از متخصصان صنعت پخش، دعوت به همکاری می نماید.

مشاهده بیشتر