استخدام در دارو گستر نخبگان Employment in DarouGostar Company

متقاضیان می توانند رزومه کاری خود را با ذکر عنوان شغل درخواستی از طریق واتساپ به شماره 09218001961 و یا از طریق ایمیل Nokhbegandaroo@gmail.com ارسال نمایند.

Nokhbegan

دارو گستر به چه افرادی نیاز داره ؟

کارگر انبار

کارگر انبار

دعوت به همکاری ؛ جای شما در داروگستر نخبگان (شرکت پخش سراسری دارو) خالی است .

مشاهده بیشتر
راننده پایه دو

راننده پایه دو

دعوت به همکاری ؛ جای شما در داروگستر نخبگان (شرکت پخش سراسری دارو) خالی است .

مشاهده بیشتر
کارشناس منابع انسانی

کارشناس منابع انسانی

دعوت به همکاری ؛ جای شما در داروگستر نخبگان (شرکت پخش سراسری دارو) خالی است .

مشاهده بیشتر
مسئول فنی شعبه همدان

مسئول فنی شعبه همدان

دعوت به همکاری ؛ جای شما در داروگستر نخبگان (شرکت پخش سراسری دارو) خالی است .

مشاهده بیشتر
کارشناس حسابداری تهران

کارشناس حسابداری تهران

دعوت به همکاری ؛ جای شما در داروگستر نخبگان (شرکت پخش سراسری دارو) خالی است .

مشاهده بیشتر
کارشناس حسابداری ارومیه

کارشناس حسابداری ارومیه

دعوت به همکاری ؛ جای شما در داروگستر نخبگان (شرکت پخش سراسری دارو) خالی است .

مشاهده بیشتر
رئیس حسابداری مالی تهران

رئیس حسابداری مالی تهران

دعوت به همکاری ؛ جای شما در داروگستر نخبگان (شرکت پخش سراسری دارو) خالی است .

مشاهده بیشتر
راننده - آقا کرمان

راننده - آقا کرمان

دعوت به همکاری ؛ جای شما در داروگستر نخبگان (شرکت پخش سراسری دارو) خالی است .

مشاهده بیشتر
کارمند دبیرخانه - آقا تهران

کارمند دبیرخانه - آقا تهران

دعوت به همکاری ؛ جای شما در داروگستر نخبگان (شرکت پخش سراسری دارو) خالی است .

مشاهده بیشتر
کارشناس حسابداری اردبیل

کارشناس حسابداری اردبیل

دعوت به همکاری ؛ جای شما در داروگستر نخبگان (شرکت پخش سراسری دارو) خالی است .

مشاهده بیشتر
کارشناس اداری کارگزینی

کارشناس اداری کارگزینی

دعوت به همکاری ؛ جای شما در داروگستر نخبگان (شرکت پخش سراسری دارو) خالی است .

مشاهده بیشتر
راننده پیمانکار - آقا

راننده پیمانکار - آقا

دعوت به همکاری ؛ جای شما در داروگستر نخبگان (شرکت پخش سراسری دارو) خالی است .

مشاهده بیشتر