روز کمک به جذامیان

روز کمک به جذامیان

۲۸ ژانویه هر سال مصادف با هشتم بهمن ماه روز جهانی جذام نام گذاری شده است. این بیماری را جزو بیماریهای میکروبی عفونی پوستی (مایکو باکتریوم لپره ) قابل سرایت تقسیم بندی کرده اند.

8 بهمن 1402
یلدا مبارک

یلدا مبارک

یادمان باشد زندگی آنقدر کوتاه است که یک دقیقه بیشتر با هم بودن را باید جشن گرفت.

2 دی 1402
روز جهانی دیابت

روز جهانی دیابت

23 آبان روز جهانی دیابت است؛ با توجه به افزایش روزافزون مبتلایان به این بیماری، این روز با هدف افزایش آگاهی در رابطه با این بیماری، علل و عوارض آن نامگذاری شده است.

22 آبان 1402