10 عامل از 19 عامل مرگ در بیماری های غیرواگیر مربوط به تغذیه است

10 عامل از 19 عامل مرگ در بیماری های غیرواگیر مربوط به تغذیه است

به گزارش وبدا، دکتر زهرا عبداللهی در وبینار ضرورت توجه به تغذیه کارکنان گفت: بیماری های غیر واگیر علت 60 درصد مرگ ها در جهان و 76 درصد مرگ ها در ایران است. این وضعیت در تمام کشورهای با درآمد بالا، متوسط و پایین از جمله در ایران که درآمد متوسط دارد، یک روند افزایشی دارد.

21 دی 1400
مقاومت میکروبی؛ تهدیدی مهم برای سلامت عمومی

مقاومت میکروبی؛ تهدیدی مهم برای سلامت عمومی

دکتر نازلی نادر کارشناس تجویز و مصرف منطقی داروها در اداره تعالی سازمانی معاونت غذا و داروی دانشگاه در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ضمن گرامیداشت هفته آگاه سازی در زمینه داروهای آنتی میکروبیال گفت: هدف این هفته افزایش آگاهی عمومی و جهانی درخصوص مقاومت میکروب ها به داروهای آنتی میکروبیال است که از معضلات جدی در درمان عفونت ها محسوب می شود.

30 آبان 1400