راهکارهایی برای کاهش عوارض خطرناک شغل‌های پشت میزی و نشستن طولانی

راهکارهایی برای کاهش عوارض خطرناک شغل‌های پشت میزی و نشستن طولانی

اگر کارتان از نوع شغل های پشت میزی است یا به هر دلیلی بیشتر روز را نشسته سپری می‌کنید خطرات این بیماری جان شما را تهدید می کند. اما راهکارهایی وجود دارد که کمک می‌کند عوارض ناشی از نشستن طولانی مدت را کاهش دهید.

28 آبان 1402