راهکار برای جلوگیری از آسیب های روانی ناشی از کرونا

راهکار برای جلوگیری از آسیب های روانی ناشی از کرونا

یک متخصص روانپزشکی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران بر این باور است روزی کرونا تمام می شود اما پیامدهای آن در جامعه باقی خواهد ماند اما می توان آسیب های روانی ناشی از آن را با چند راهکار به حداقل رساند.

20 شهریور 1400