;
نقش رعایت فاصله اجتماعی در محافظت از ابتلا به کرونا از دیدگاه WHO

نقش رعایت فاصله اجتماعی در محافظت از ابتلا به کرونا از دیدگاه WHO

15 تیر 1399
- 0 دیدگاه 52 بازدید 0 پسندیده اند

واحد تعالی سازمانی معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گزارش می دهد؛

نقش رعایت فاصله اجتماعی در محافظت از ابتلا به کرونا از دیدگاه WHO 


بر اساس دستورالعمل های صادره توسط سازمان جهانی بهداشت و مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای ایالات متحده در کووید 19، رعایت فاصله فیزیکی باید حداقل یک الی دو متر باشد. بررسی سیستماتیک و متاآنالیز انجام گرفته توسطDerek Chu  و همکارانش که درThe Lancet  انتشار یافته است می تواند به عنوان یک نقطه عطف مهم در درک ما برای استفاده از تجهیزات محافظت شخصی و فاصله فیزیکی در کووید 19 مطرح شود. هیچ کارآزمایی کنترل شده تصادفی برای تجزیه و تحلیل در این زمینه در دسترس نبوده است اما چو و همکارانش 172 مطالعه مشاهده ای را بطور منظم بررسی کردند و همچنین شواهد موجود را از 44 مطالعه تطبیقی در مورد SARS، سندرم تنفسی خاورمیانه و کووید 19 مورد ملاحظه قرار دادند.


یافته ها حاکی از کاهش خطری برابر با 82٪ برای رعایت فاصله فیزیکی یک متر، در هر دو بخش مراکز مراقبت های بهداشتی و در جامعه است. هر یک متر فاصله اضافی تا سه متر بیش از دو برابر محافظت ایجاد می کند. این شواهد برای حمایت از دستورالعمل های فاصله اجتماعی در جامعه بسیار با اهمیت است و نشان می دهد که با رعایت این فاصله تا چه حد می توان میزان خطر را کاهش داد. علاوه بر این، یافته ها می توانند به بررسی رفع محدودیت های اجتماعی و چگونگی رسیدن به راههای ایمن تر کمک کنند.


قانون رعایت فاصله یک و دو متری در اکثر رهنمودهای بیمارستانی براساس یافته های قدیمی تر از دهه 1940 نیز وجود دارد
ترجمه شده توسط: دکتر سید سعید شریعت، سرپرست اداره تعالی سازمانی 

منبع: https://fdo.sbmu.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=66&pageid=6695&newsview=94032
دیدگاه شما

captcha