;
حسابداری شرکت های پخش مویرگی و معرفی نقاط کنترلی آن

حسابداری شرکت های پخش مویرگی و معرفی نقاط کنترلی آن

7 تیر 1399
گرد آوری شده از گروه مالی شرکت دارو گستر نخبگان 0 دیدگاه 36 بازدید 0 پسندیده اند

حسابداری شرکت های پخش مویرگی و معرفی نقاط کنترلی آن

حسابداری شرکت های پخش مویرگی با توجه به مارژین و حاشیه سود پایین در این شرکت ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

این محتوا با هدف آشنایی با کلیات مباحث حسابداری فروش و اهمیت کنترل شاخص های مالی و حسابداری برای مدیران فروش و سرپرستان فروش در شرکت های پخش مویرگی با نگرش صنعت پخش تدوین شده است.


حسابداری شرکت پخش کالا

یکی از چالش های سرپرست فروش یا مدیر فروش ایجاد رابطه درآمدزایی و سود و زیان با مقوله فروش است. واحد فروش این گلایه را از واحد مالی دارد که همیشه دست و پای فروش را برای تحقق بودجه می بندد. در این میان مدیر فروش یک شرکت پخش مویرگی باید علاوه بر تحقق بودجه فروش، پاسخگوی میزان سود و زیان نیز باشد.

شرکت های پخش مویرگی ممکن است به صورت نمایندگی، شعب مستقل و یا دفتر غیر مستقل (فرق شعبه مستقل با دفتر در داشتن صورت های مالی سود و زیان و همچنین دفاتر قانونی ثبت شده می باشد) فعالیت نماید.

در سال های اخیر با گسترش نرم افزار حسابداری پخش مویرگی سعی شده است عملیات حسابداری فروش در شرکت های پخش مویرگی با سایر واحدهای فروش یکپارچه سازی شود.

از بین نرم افزارهای مالی، آنهایی بیشترین محبوبیت را دارند که به صورت یکپارچه با زیرسیستم های عملیاتی پخش مویرگی در تعامل باشند و حسابداران و مدیران مالی بتوانند برنامه ریزی بهتری برای مدیریت و حسابداری شرکت های پخش مویرگی داشته باشند. آنچه در کدینگ حسابداری شرکت های پخش مهم است داشتن یک کدینگ حسابداری پخش مویرگی استاندارد است تا بتوان بر اساس آن زیرسیستم هایی از قبیل بازرگانی، حقوق و دستمزد، انبار، صندوق و ... را از نظر هزینه و درآمد تفکیک کرد.

عملکرد هر شعبه باید به تفکیک مراکز هزینه شامل فروش – توزیع – مالی و اداری – انبار و ... ارائه شود.


نقش حسابداری فروش در محاسبه سود و زیان

واحد حسابداری در شرکت های پخش با توجه به اینکه این گروه از شرکت های پخش از چند جنبه مهم هستند، بسیار مهم و حیاتی است.


نقش واحد حسابداری


1- حاشیه سود یا مارژین یا مارجین پایین در مقایسه با سایر شرکت های پخش.

2- تنوع و گستردگی سبد ارائه شده به مشتریان.

3- پوشش بالایی از خرده فروشان و فروشگاهی.

4- تعداد بالایی تراکنش مالی به دلیل ارزان بودن سبد عرضه شده و تعداد مشتریان.وظایف واحد حسابداری شرکت های پخش مویرگی

حسابداری فروش با محاسبه برخی از شاخص ها و ارائه گزارش به محاسبه عملکرد فروش می پردازد.


عملکردهای مهم واحد حسابداری


1- حسابداری فروش بهای تمام شده کالای فروش رفته.

2- سود و زیان فروش.

3- گزارش دوره عملیات فروش شامل دوره گردش کالا در انبار – دوره وصول مطالبات.

4- حاشیه سود اقلام کالاها مانند کالاهای کند گردش و تند گردش، کالاهای با سود بالا و کالاهای با سود پایین.

5- محاسبه میزان هزینه های ثابت و متغیر و درآمدهای عملیاتی.

6- محاسبه حقوق و دستمزد.

7- محاسبه عملکرد پیمانکاران توزیع در شرکت هایی که گردش مالی توسط پیمانکاری توزیع انجام می شود.

8- تنظیم ترازنامه در شرکت های پخش که دارای صورت های مالی مستقل هستند.بهبود عملیات فروش با نگرش حسابداری فروش

یکی از ضعف های حوزه مدیران فروش و سرپرستان فروش عدم تسلط کافی در حوزه حسابداری فروش شرکت های پخش مویرگی است.

در صورتی که این دانش به قدر کافی وجود داشته باشد کمترین اختلاف بین واحد فروش و مالی در فرآیند عملیات زنجیره تأمین و توزیع کالا به وجود می آید.

سود در خرید است نه در فروش

این عبارت شعار واحد حسابداری در شرکت های پخش است که در واقع با توجه به مارژین یا حاشیه سود پایین شرکت های پخش مویرگی با تغییر در برخی از شاخص های خرید اعم از:

•    میزان خرید

•    نحوه تسویه حساب

•    میزان مارژین یا مارجین یا حاشیه سود کالای خریداری شده

•    خواب کالا در انبار

•    میزان گردش کالا

می تواند در شاخص قیمت تمام شده کالای فروش رفته موثر باشد.


اگر واحد مالی در هنگام ورود کالا به انبار قیمت خریداری شده را با توافق صورت گرفته تطبیق ندهد امکان دارد تأمین کننده بخواهد در مواردی قیمت کالا را بالاتر محاسبه نماید.

اگر واحد حسابداری با واحد انبار در تعریف سیستم فایفو (اولین صادره از اولین وارده) و یا لایفو (اولین صادره از آخرین وارده) هماهنگ نباشد، امکان دارد که کالایی با قیمت بیشتر خریداری شده ولی با قیمت کمتری به فروش رود.


مهم ترین شاخص های حسابداری شرکت های پخش مویرگی

شاخص های حسابداری فروش:

1- قیمت تمام شده کالای خریداری شده

2- قیمت تمام شده کالای فروش رفته

3- قیمت ضایعات برگشتی از بازار

4- سود و زیان کد کالایی

5- مانده وصول مطالبات در بازار و انطباق با سقف بدهی تعیین شده

6- تعداد چک های رسید نشده و میزان کالای رسید شده

7- صورت وضعیت بدهی و درآمد شرکت

8- انحراف از عملکرد بودجه ریالی

9- طبقه بندی مشتریان از نظر مانده بدهی و طلبکاران شرکتنقاط کنترلی مدیران و سرپرستان فروش شرکت های پخش مویرگی

با توجه به اینکه تعداد مشتریان در شرکت های پخش مویرگی در سطح بالایی است، تراکنش روزانه به تعداد فاکتور های صادره می باشد.

با توجه به اینکه محصولات تند فروش از تور سفارش گیری زودتری نسبت به محصولات کند فروش برخوردار است در نتیجه تعداد دفعات تراکنش بیشتری برای شرکت ایجاد می کنند. منظور از تور ویزیت تعداد مراجعات یک فروشنده به یک مشتری در طول یک دوره تعریف شده است که از یک هفته تا یک ماه بسته به صنعت می تواند تعریف گردد.


نحوه تسویه حساب در شرکت های پخش مویرگی با چند رویکرد جهت تسویه در بازار انجام می شود.

1- شرکت هایی که مطالبات بر عهده نماینده شرکت و پیمانکاران (عوامل توزیع) است.

2- شرکت هایی که مطالبات بر عهده فروشنده شرکت می باشد.

3- شرکت هایی که از هر دو روش در فروش استفاده می شود.

رعایت اولیه این نکات می تواند در کاهش سوخت وجه در بازار و همچنین کنترل مطالبات به موقع شایان توجه باشد.


نقاط کنترلی    


1- حتما در خصوص اخذ تضمین معتبر بانکی و یا ملکی تاکید نماید.

2- میزان  سقف بدهی فروشندگان و پیمانکاری یا نمایندگان حداکثر 80 درصد وجه تضمین باشد. (در تضمین بانکی و ملکی) زیرا با وجود برخی از تعطیلات رسمی امکان واریز وجه وجود ندارد و عملاً با باز بودن فاکتور فروش میزان بدهی از سقف تعیین شده بالاتر می رود.

3- تحقیق نماید که بیشترین چک برگشتی مربوط به کدام بانک، شعبه، محل و مشتری است.

4- کنترل روزانه میزان بدهی عوامل توزیع در دستور کار واحد مالی و فروش قرار گیرد، به خصوص در زمان هایی که شرکت باید صورت های مالی خود را ارائه دهد.

5- طبقه بندی میزان بدهی عوامل توزیع با توجه به گردش مالی آن ها انجام شود، زیرا امکان دارد برخی از بدهکاران از مانده بالایی برخوردار باشند ولی از گردش پایینی هم برخوردار باشند که این امر مشکوک است.

6- بازآموزی جهت قوانین مربوط به چک، رسید و نحوه وصول هم برای کارکنان واحد مالی و هم برای کارکنان واحد فروش در نظر گرفته شود.

7- نسبت به چک هایی که 10 روز از تاریخ وصول آن ها گذشته ولی پاس نشده بسیار سخت گیر باشد حتی با وجود تضمین امکان ایجاد مشکل برای شرکت وجود دارد.

8- اعتبار سنجی دوره ای برای مشتریان به خصوص خرده فروشان به صورت سه ماه یک بار با فرمت خاصی که هم فروشنده و هم سرپرست فروش و هم مدیر مالی تأیید کرده باشد، انجام شود.

9- شناسایی مشتریان بد حساب در سیستم فروش امری حیاتی برای تداوم فعالیت شرکت می باشد.

10- از فروش هیجانی به خصوص در پایان سال برای مشتریانی که از رفتار مالی خوبی در طی یک سال برخوردار نبوده اند، آگاه و هوشیار باشید، معمولاً فروشندگان برای پوشش پورسانت امکان معامله با این مشتریان را دارند.

11- به میزان برگشتی کالا از بازار توجه خاصی داشت و به صورت روزانه گزارش آن چک شود، بخش زیادی از سود از دست رفته ناشی از عدم مدیریت فروش این کالاها می باشد.

دیدگاه شما

captcha